Sóng cao hơn 6 mét đổ ập xuống xe hơi ở Scotland

Khoa học
Cảnh những đợt sóng lớn liên tiếp, vượt qua bức tường cao hơn 6 mét rồi đổ ập xuống xe hơi được một người dân ghi lại ở thị trấn Peterhead, Scotland.
Xem thêm