Sự thật rùng mình sau video hàng loạt hải mã gieo mình xuống vách đá chết thảm

Khoa học
Lý do đằng sau việc hải mã trèo lên vách đá dựng đứng hiểm trở để rồi ngã lăn xuống và chết la liệt trên bờ khiến con người phải giật mình nhìn lại bản thân.
Xem thêm