Sư tử bị lạc vì mải bám theo bạn tình

Khoa học
Bị mùi hương của con cái cuốn hút, sư tử đực trẻ tuổi bám theo rồi chạy thục mạng tới mức lạc đường khi nghe tiếng gầm cảnh cáo của tình địch.