Sư tử cái tử chiến với đàn chó hoang để bảo vệ con

Khoa học
Để bảo vệ đứa con nhỏ của mình, sư tử cái đã có màn tử chiến vô cùng ác liệt với đàn chó hoang châu Phi.
Xem thêm