Sư tử cái vồ gọn trâu con giữa đàn

Khoa học
Đàn sư tử gồm 6 con cái đói bụng tận dụng tốt thời cơ để săn mồi trong công viên quốc gia Nam Phi.
Xem thêm