Sư tử cái xoay xở chạy thoát sư tử đực và cá sấu

Khoa học
Săn mồi trên lãnh thổ của đôi sư tử đực, sư tử cái bị chúng đuổi tới sông và lọt vào tầm ngắm của cá sấu.
Xem thêm