DMCA.com Protection Status

Sư tử đoạt mạng lợn bướu nhanh như chớp

Khoa học
Trong một ngày đi săn, sư tử cái ở vùng đồng cỏ Okavango có thể bắt 2 - 3 con lợn bướu để nuôi sống đàn con trước khi mùa mưa tới.

VIDEO MỚI NHẤT