Sư tử đói săn 'bừa' khỉ đầu chó

Khoa học
Khỉ đầu chó thường không nằm trong thực đơn của sư tử. Tuy nhiên, vì cái đói sai khiến, sư tử đành săn "bừa" khỉ đầu chó để thỏa mãn cái đói.
Xem thêm