Sư tử đói xúm lại quật ngã trâu rừng

Khoa học
Trâu rừng già và chậm chạp bị tách khỏi đàn, rơi vào bẫy của đàn sư tử và trở thành bữa ăn ngon cho những kẻ săn mồi.