Sư tử đực tấn công và ăn thịt báo đốm

Khoa học
Mặc dù có tốc độ chậm hơn nhưng sư tử lại to lớn hơn nhiều so với báo đốm. Chỉ trong một phút mất cảnh giác, con báo đốm đã phải trả giá bằng tính mạng của mình.
Xem thêm