Sư tử hùng hổ đuổi cả đàn trâu và diễn biến không thể ngờ

Khoa học
Video cho thấy khoảnh khắc một con sư tử đuổi theo đàn trâu chỉ để nhận được cái kết mà nó không lường được.
Xem thêm