Sư tử lao vào hàng rào vồ nhân viên vườn thú

Khoa học
Một nhân viên vườn thú vô cùng hoảng sợ khi con sư tử đực nhảy bổ qua hàng rào và lao vào vồ ông trước mặt nhiều khách tham quan.
Xem thêm