Sư tử phục kích toan đoạt mạng báo đốm ngủ say

Khoa học
Báo đốm đang say giấc vội bật dậy trước đòn phục kích bất ngờ của sư tử rồi nhanh chân tẩu thoát.
Xem thêm