Sư tử qua sông bị cá sấu mai phục: Trận chiến kinh hoàng

Khoa học
Mặc dù là vị vua của thảo nguyên nhưng khi xuống nước, sư tử vẫn phải sợ cá sấu. Đoạn video sau đây cho thấy, cá sấu mới là vua dưới nước.
Xem thêm