Sư tử túm tụm xé xác linh dương ngay dưới gầm ôtô

Khoa học
Một chiếc ôtô qua đường buộc phải đứng yên bất động chờ đàn sư tử túm tụm phân chia xong xác con mồi mới săn trong công viên châu Phi.
Xem thêm