Sư tử xé xác bò khiến dân làng kinh hãi

Khoa học
Con sư tử đi lạc vào một ngôi làng Ấn Độ lúc nửa đêm, giết chết bò rồi đi lại trên đường khiến người dân sợ hãi.
Xem thêm