Sửng sốt nhìn dép thông minh tự xếp thẳng hàng ở Nhật

Khoa học
Hãng Nissan áp dụng công nghệ đỗ xe tự động để chế tạo những chiếc dép có thể tự di chuyển về vị trí.
Xem thêm