Tại sao cá Nam Cực không bị đóng băng đến chết?

Khoa học
Loài cá notothenioid được sinh ra với chất protein chống đông trong mao mạch. Điều này giúp máu vẫn chảy bình thường mà không đông cứng trong điều kiện khắc nghiệt ở Nam Cực.
Xem thêm