Tại sao đắp 2 chăn mỏng ấm hơn một cái dày?

Khoa học
Đắp 2 chăn mỏng sẽ tạo ra các lớp không khí ở giữa. Không khí là chất dẫn nhiệt kém nên giữ ấm cho cơ thể tốt hơn.
Xem thêm