Tại sao đinh sắt nổi trên thủy ngân nhưng lại chìm dưới nước?

Khoa học
Điều này do khối lượng riêng của đinh sắt nhỏ hơn thủy ngân nhưng lại nặng hơn nước.
Xem thêm