Tại sao động vật tiền sử có kích thước khổng lồ?

Khoa học
Khí quyển giàu oxy thời cổ đại hoặc nhu cầu cạnh tranh tài nguyên có thể thúc đẩy động vật tiến hóa ngày càng lớn trước khi tuyệt chủng hàng loạt.