Tại sao không thể khai thác điện từ sét?

Khoa học
Các nghiên cứu chưa tạo ra thiết bị nào đủ mạnh để có thể chứa luồng điện khổng lồ giáng xuống trong tích tắc.