Tại sao lưỡi rắn lại chẻ đôi?

Khoa học
Lưỡi của rắn được chẻ đôi có tác dụng thu thập mùi ở hai hướng khác nhau. Từ đó, nó có thể xác định vị trí con mồi dễ dàng hơn.
Xem thêm