Tại sao mây thường có màu đen khi trời sắp mưa?

Khoa học
Trước khi trời mưa, chúng ta thường nhìn thấy các đám mây đen, xám xịt. Tại sao hiện tượng này lại xảy ra?
Xem thêm