Tại sao nạn nhân tự cởi quần áo khi sắp chết cóng?

Khoa học
Nghịch lý cởi quần áo có thể xảy ra khi người hạ thân nhiệt bị co thắt mạch máu ngoại biên hoặc rối loạn vùng não kiểm soát điều hòa thân nhiệt.