DMCA.com Protection Status

Tại sao nước giếng lại ấm vào mùa đông, giếng nào khiến mọi vật 'hoá đá'?

Khoa học
Nước giếng vào mùa đông thường ấm hơn so với nước ở trên bể hay ấm hơn so với nhiệt độ của mùa đông. Tại sao nước giếng lại ấm vào mùa đông? Có khi nào nước giếng có thể tự điều chỉnh được nhiệt độ?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT