Tại sao tàu hỏa không thể đi lên dốc?

Khoa học
Tàu hỏa đứng yên và không thể tiếp tục di chuyển khi lên dốc do sự phân bố trọng lượng thay đổi, lực ma sát giữa đường ray và bánh xe yếu.
Xem thêm