DMCA.com Protection Status

Tại sao tàu nặng nghìn tấn vẫn nổi trên mặt nước?

Khoa học
Tàu thuyền rất lớn, nặng hàng nghìn tấn, nhưng có thể nổi trên mặt nước. Tại sao lại như vậy?