DMCA.com Protection Status

Tầm quan trọng của bão bụi đối với khí hậu toàn cầu

Khoa học
Bão bụi cuốn các hạt cát, bụi lên không trung và đưa chúng đi khắp hành tinh, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành mưa.