Tận thấy lan can xoay giảm thiệt hại tai nạn ôtô

Khoa học
Bằng cách sử dụng những con quay gắn cạnh nhau, lan can này giúp xe trượt trở lại lòng đường, giảm thiểu tai nạn.
Xem thêm