Tàu đắm 1.600 năm, hàng hóa bên trong vẫn còn nguyên vẹn

Khoa học
Các nhà khảo cổ cho rằng tàu gặp phải bão, va đập với sóng biển, đá ngầm rồi bị đắm.
Xem thêm