'Tàu đường bộ' - những cỗ xe tải dài nhất thế giới

Khoa học
"Road train" là từ để gọi những chiếc xe tải với dãy toa kéo dằng dặc phía sau trông không khác gì một đoàn tàu.
Xem thêm