Tàu lặn cá nhân giúp thợ lặn phá vỡ giới hạn thông thường

Khoa học
Mẫu Mk. 1C của hãng Ortega Submersibles có thể đưa người xuống độ sâu 95 m, so với mức 40 m giới hạn của các thợ lặn thông thường.
Xem thêm