DMCA.com Protection Status

Tàu ngầm lặn thế nào, sao phóng ngư lôi lại không bị nước tràn vào?

Khoa học
Với khả năng lặn sâu, tầu ngầm trở thành phương tiện nghiên cứu đại dương hoặc trở thành vũ khí quân sự quan trọng. Cơ chế nào giúp tàu ngầm lặn được. Tại sao khi phóng ngư lôi dưới nước mà tàu ngầm không bị nước biển tràn vào khoang?
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT