'Taxi bay' sải cánh ở Singapore

Khoa học
Như các chiếc máy bay không người lái khác, "taxi bay" Volocopter được thiết kế để tự lái hoàn toàn và chạy bằng điện.