Tay không bắt sống ổ rắn hổ mang 4 con dữ tợn

Khoa học
Mới đây, một nhóm bắt rắn gồm 2 thành viên đã bắt được 4 rắn hổ mang và 1 rắn cạp nong gần một nhà máy xử lý rác tại khu vực Yên Tử.