Tay không bắt sống rắn hổ bông quý hiếm dài gần 3m, nặng 4kg

Khoa học
Mới đây, một con rắn hổ bông đã bị một nhóm 2 "cao thủ" bẫy rắn chuyên nghiệp bắt được tại gần chân núi Yên Tử.