Tên lửa Spacex được tái sử dụng, mang theo 64 vệ tinh lên quỹ đạo

Khoa học
Đây là lần thứ 3 tên lửa Falcon 9 của Spacex được tái sử dụng để mang 64 vệ tinh nhỏ của 34 công ty, cơ quan chính phủ và trường đại học lên quỹ đạo. Tên lửa được phóng từ Căn cứ Không Quân Vandenberg tại California (Mỹ) vào 10h30 sáng 3/12 (giờ địa phương)