DMCA.com Protection Status

Thả nitơ lỏng vào vụ nổ hạt nhân, bóng ma chết chóc?

Khoa học
Cuối Thế chiến II, đặc công Anh sử dụng nitơ lỏng để vô hiệu hóa đạn pháo chưa nổ của Đức. Tuy nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đổ nitơ lỏng vào bom hạt nhân đã phát nổ?