Thảm cảnh diệt vong khi hố đen tiến vào hệ Mặt Trời

Khoa học
Sau khi xóa sổ các hành tinh trong hệ, hố đen sẽ xé toạc Mặt Trời, biến ngôi sao đỏ khổng lồ thành một phần đĩa vật chất quanh nó.