Thảm cảnh nếu chớp gamma đánh trúng Trái Đất

Khoa học
Chớp gamma là vụ nổ năng lượng phát ra bức xạ điện từ sáng nhất trong vũ trụ, có thể xóa sổ toàn bộ sự sống trên Trái Đất.