Thảm họa biến cá voi xanh thành sinh vật lớn nhất hành tinh

Khoa học
Kỷ băng hà kéo dài là nguyên nhân biến cá voi xanh thành "gã khổng lồ" đại dương với trọng lượng có thể lên tới 140 tấn.
Xem thêm