Thảm họa hạt nhân ở Fukushima năm 2011 đã xảy ra như thế nào?

Khoa học
Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima là một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới. Thí nghiệm sau đây được thực hiện bởi “BBC Earth Lab” mô phỏng lại những gì đã xảy ra trong sự cố này.
Xem thêm