Thằn lằn lén lút bắt ruồi trên lưng sư tử đang ngủ say

Khoa học
Bầy ruồi đậu trên người sư tử là con mồi hấp dẫn với thằn lằn, nhưng nếu bất cẩn, nó có thể sẽ phải trả giá bằng mạng sống.