Thay đáy cầu kính bên rìa núi cao 1.400 mét ở Trung Quốc

Khoa học
Công nhân Trung Quốc bất chấp nguy hiểm để thay toàn bộ kính ở đáy cây cầu men theo rìa núi cao 1.400 mét ở Trương Gia Giới, Hồ Nam.