DMCA.com Protection Status

Thấy rắn độc chuẩn bị xơi tái đàn con, thỏ mẹ lao tới điên cuồng tấn công

Khoa học
Chứng kiến cảnh rắn độc "đột nhập" ổ đang chuẩn bị xơi tái con mình, thỏ mẹ lao tới tấn công điên cuồng.