Thí nghiệm robot hút thuốc khiến bạn cạch đến già

Khoa học
Ai cũng biết hút thuốc độc hại, nhưng nhìn một cách trực quan thế này thì có lẽ ít người trải qua.
Xem thêm