Thiết bị giúp lặn hơn một giờ mà không cần bình khí

Khoa học
Thiết bị nổi được trên mặt nước, sử dụng máy nén để lấy không khí sạch và chuyển tới thợ lặn qua đường ống dẫn khí dài hơn 10 mét.