Thiết bị nghìn đô giúp ghi hình các sinh vật nhỏ như kiến

Khoa học
Loại ống kính mà BBC sử dụng làm thay đổi cách chúng ta cảm nhận khoảng cách, giúp cảnh quay giống như được nhìn từ mắt của loài kiến.