Thiết bị trải 50 m mặt đường kim loại trong 10 phút

Khoa học
Thiết bị trải đường Faun Trackway được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp để giúp xe cộ vượt qua địa hình gồ ghề dễ dàng hơn.